DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLAN


| | |
| |

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
AFYONKARAHİSAR 1 NOLU  NOLU ŞUBESİ
DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLAN

Sendika Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince;
BAŞMAKÇI Delege ve Temsilcilik Seçimi
06.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer: Atatürk Ortaokulu
          
BAYAT Delege ve Temsilcilik Seçimi        
11.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Bayat Halk Eğitim Merkezi
 
BOLVADİN Delege ve Temsilcilik Seçimi
07.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer: Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
          
ÇAY Delege ve Temsilcilik Seçimi  
13.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Çay Öğretmenevi
          
ÇOBANLAR Delege ve Temsilcilik Seçimi
10.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Çobanlar Halk Eğitim Merkezi
          
 
DAZKIRI Delege ve Temsilcilik Seçimi
06.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Dazkırı Öğretmenevi
          
DİNAR Delege ve Temsilcilik Seçimi         
06.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Dinar METEM Salonu
          
EMİRDAĞ Delege ve Temsilcilik Seçimi
11.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Mithatpaşa Ortaokulu
          
EVCİLER Delege ve Temsilcilik Seçimi
06.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Nedim Turan İlkokulu
          
HOCALAR Delege ve Temsilcilik Seçimi
06.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Hocalar Çok Programlı Anadolu Lisesi
          
İHSANİYE Delege ve Temsilcilik Seçimi
08.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : İhsaniye Anadolu Lisesi
          
İSCEHİSAR Delege ve Temsilcilik Seçimi
11.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : İscehisar Öğretmenevi
          
KIZILÖREN Delege ve Temsilcilik Seçimi
08.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Kızılören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
          
SANDIKLI Delege ve Temsilcilik Seçimi
06.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Eğitim Bir-Sen Sendika Bürosu
          
SİNANPAŞA Delege ve Temsilcilik Seçimi
09.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Sinanpaşa Halk Eğitim Merkezi
          
SULTANDAĞI Delege ve Temsilcilik Seçimi                    
13.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : İshaklı Ortaokulu
          
ŞUHUT Delege ve Temsilcilik Seçimi         
07.10.2018
10:00- 17:00 arası
Yer : Şuhut Öğretmenevi

1. Oy kullanma işlemlerinin saat 10:00’da başlayıp saat 17:00’de sona ermesine,
2. Sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin, Dumlupınar Mh. Osman Attila Cd. Evim Apt. No:2 B Blok Daire:1 / AFYONKARAHİSAR adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmasına, karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

İşbu ilan metni ve delege aday listeleri ve oy kullanma sırasında uyulacak kurallar, şube web sayfasında ve sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri eklenerek şube hizmet binasında üç (3) gün süreyle askıya çıkartılacaktır.
Sandık bölgelerine göre düzenlenen oy kullanacak üye listelerinde veya delege aday listelerinde ismi bulunmayanlar ya da başka sebeplerle listelere itirazı olanlar, ilan süresi içerisinde Şube başkanlığına itiraz edebilirler.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sendika üyeliği özel nitelikli kişisel veri olduğundan kişisel verilerin işlenmesinin engellenmesi adına sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin, Dumlupınar Mh. Osman Attila Cd. Evim Apt. No:2 B Blok Daire:1 / AFYONKARAHİSAR adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmıştır.

Oy Kullanma Sırasında Uyulacak Kurallar

1. Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
2. Oy sandıklarının seçim kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla saptanır. Üyeler, seçim kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Seçim Kurulu’ndan alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oylarını kullanırlar.
3. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır.
4. Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.
5. Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.
6. Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemez. Görme engelli üyelerin oy kullanılmasına yardımcı olunması amacıyla sandık kurulu üyeleri tarafından sağlanacak kolaylık bu hükmün dışındadır.
7. Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.
8. Oy zarfı içine aynı seçime ilişkin bir oy pusulası konulur. Aynı seçime ilişkin birden fazla olursa geçersiz sayılır.
9. Delege seçimi oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir.
10. Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz; diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.
11. Temsilcilik seçimi oy pusulası üzerinde yer alan listelerden birisi işaretlenmek suretiyle oy kullanılır.
12. Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy kullanmaları sağlanır.
13. Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.
14. Tasnif sonuçları temsilcilik seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-7), delege seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-5) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır.
15. Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır.
16. Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.
17. Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim kurulunca Yönetmelik eki (Ek-8) örnekteki tutanağa göre birleştirilir.
18. Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.

EĞİTİM BİR-SEN AFYONKARAHİSAR 1 NOLU ŞUBE

6. OLAĞAN GENEL KURUL MERKEZ İLÇE DELEGE ADAY LİSTESİ   


 ADI SOYADI - OKULU/KURUMU - SANDIK NO
1 ALPER TÜRKSOY Çayırbağ İmam Hatip Ortaokulu 301_300_003
2 ALİ ÇALIŞ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 301_300_005
3 RAMAZAN KIYMIK 75.yıl Ortaokulu 301_300_001
4 SEYFETTİN GÖK Afyonkarahisar Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_001
5 İMDAT KIYMIK Süleyman Demirel Fen Lisesi 301_300_007
6 ALİ KAVLAK Merkez Toki İlkokulu 301_300_006
7 ALİ DUMAN Hacı Hayriye Özsoy Ortaokulu 301_300_004
8 ÜMİT GÜLBAHAR Kamil Miras Anadolu Lisesi 301_300_005
9 İSMAİL GÖK Kadınana İmam Hatip Ortaokulu 301_300_005
10 FATİH YEŞİLYURT Afyonkarahisar Mehmet Yağcıoğlu İlkokulu 301_300_001
11 ERALP EKREM GEÇE Selçuklu İlkokulu 301_300_007
12 MUSA BATTAL Işıklar Kocatepe Ortaokulu 301_300_005
13 AYŞE CANER Toki Sosyal Bilimler Lisesi 301_300_008
14 MURAT ESENDEMİR Osmangazi Anadolu Lisesi 301_300_007
15 MÜKREMİN İÇLİ Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi 301_300_007
16 MURAT İŞBİLİR Nuribey İlkokulu 301_300_006
17 ALİ ALTUN Beyyazı Ortaokulu 301_300_003
18 FATİH TOPTOP Anıtkaya Ortaokulu 301_300_002
19 MEHMET KARAARSLAN Afyonkarahisar Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_001
20 İBRAHİM VERMEZ Işıklar Balı Sultan İlkokulu 301_300_004
21 MEHMET ÖLMEZ Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 301_300_004
22 ABDULLAH DEMİR Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 301_300_004
23 ALİ AYHAN Neriman-İbrahim Küçükkurt Ortaokulu 301_300_006
24 ÖZGÜR ÖZTEKİN Mesleki Eğitim Merkezi 301_300_006
25 MEHMET KABAKÇI Çayırbağ İlkokulu 301_300_003
26 HALUK TUNÇEZ Bayraktepe Ortaokulu 301_300_003
27 AHMET ÖZKAYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü 301_300_005
28 OSMAN AYDOĞAN Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu 301_300_008
29 SÜLEYMAN NACAK Sahipata Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_300_007
30 ABDULLAH ÖZIRAK Cumhuriyet Anadolu Lisesi 301_300_003
31 BASRİ İŞLEK Kocatepe Anadolu Lisesi 301_300_006
32 YAKUP GÜLENÇ Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 301_300_004
33 EŞREF BALCI Şehit Yasin Mergen İlkokulu 301_300_008
34 SÜLEYMAN KIRMIZIGÜL Kocatepe Ortaokulu 301_300_006
35 TURHAN HAYAT İbrahim Evren Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_005
36 MAHMUT ÖZDEMİR Afyonkarahisar Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_001
37 YASİN TURGUT Atatürk Anadolu Lisesi 301_300_002
38 HASAN TERLEMEZ Fethibey Ortaokulu 301_300_004
39 İBRAHİM ÜNLÜ İbrahim Evren Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_005
40 AHMET AKGÜN Erenler İlkokulu 301_300_003
41 YUSUF AKGÜN Ataköy Ortaokulu 301_300_002
42 MURAT KUYUCU Susuz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_007
43 İBRAHİM YILDIRIM Kazım Özer İlkokulu 301_300_006
44 YAVUZ DOĞAN Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu İlkokulu 301_300_008
45 ALPER GÜNGÖR Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu 301_300_004
46 UĞUR TOZAN Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_001
47 BASRİ AKSU Atatürk İlkokulu 301_300_002
48 RIZA TIKIR Ayşegül Arsoy Ortaokulu 301_300_002
49 VEYSEL ÇIVGIŞ Şehit Sami Çifci İmam Hatip Ortaokulu 301_300_008
50 NURETTİN SELEK Sülümenli İmam Hatip Ortaokulu 301_300_008
51 ABDULLAH ABAY Yüksel Varlı Ortaokulu 301_300_008
52 ÖMER KACAR Yusuf Özer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_008
53 MUSTAFA DUMANLIDAĞ Afyonkarahisar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_001
54 MUSTAFA GÖKHAN KÖSEM Işıklar Şeker Ortaokulu 301_300_005
55 EROL DOĞAN Kadınana İmam Hatip Ortaokulu 301_300_005
56 YILDIRIM GÜLBEYAZ Ali Çağlar Anadolu Lisesi 301_300_002
57 İBRAHİM ŞİMŞEK Oruçoğlu İlkokulu 301_300_007
58 OSMAN DOĞAN Afyonkarahisar Osmangazi Ortaokulu 301_300_002
59 İBRAHİM ALKAN Ataköy İlkokulu 301_300_002
60 HAKAN DEMİRALAY 75.yıl Ortaokulu 301_300_001
61 NAZİR KARAKUZ Hüseyin Sümer Ortaokulu 301_300_004
62 SERKAN ÇELİK Beyyazı İlkokulu 301_300_003
63 BASRİ FİDAN Ayşegül Arsoy İlkokulu 301_300_003
64 MUSTAFA YAŞAR Süleyman Demirel Fen Lisesi 301_300_007
65 ABDULLAH BAYDUR Işıklar Balı Sultan İlkokulu 301_300_004
66 RAMAZAN ÇETİN Hacı Hayriye Özsoy İlkokulu 301_300_004
67 ALİ ZENKİN Afyonkarahisar Tobb Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_300_002
68 KASIM GÜR Afyon Lisesi 301_300_001
69 OSMAN TEZGİDEN Afyonkarahisar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_001
70 MURTAZA AYTEKİN Büyükkalecik Ortaokulu 301_300_003
71 PINAR AKTAŞ Nurten Telek İlkokulu 301_300_007
72 YALÇIN BALKAN Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi 301_300_001
73 HALİT ÇORAPÇI Sarık Ortaokulu 301_300_007
74 MUSTAFA YILMAZ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 301_300_005
75 ABDULLAH GÖKDENİZ Salim Pancar İlkokulu 301_300_007
76 ŞAKİR GÖKHASAN Mesleki Eğitim Merkezi 301_300_006
77 İBRAHİM ŞİMŞEK Merkez İmam Hatip Ortaokulu 301_300_006
78 HAYRÜNNİSA ÇÜRÜK İbrahim Evren Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_005
79 OSMAN KANAT Kocatepe İlkokulu 301_300_006
80 AYŞE UYGUN Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_300_001
81 EMRE KAYA Işıklar Balı Sultan İlkokulu 301_300_004
82 YAŞAR KALE Kamil Miras Anadolu Lisesi 301_300_005
83 ERGÜN KALE Öğretmen Saniye Sayıoğlu İlkokulu 301_300_007
84 SÜLEYMAN GENÇER Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 301_300_008
85 AYSEL EREN Afyonkarahisar Uydukent Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_002
86 ERHAN ÇETKİN Karşıyaka İlkokulu 301_300_005
87 SABRİ EĞRET Kocatepe Anadolu Lisesi 301_300_006
88 MESUT YURT Kadınana İmam Hatip Ortaokulu 301_300_005
89 MUHAMMET ATA Sülümenli İsmet Attila Ortaokulu 301_300_008
90 İHSAN AKÇEŞME Şemsettin Karahisari Ortaokulu 301_300_008
91 AHMET ALADAĞ Ekrem Yavuz İlkokulu 301_300_003
92 SÜMEYYA ADA TURAN Afyonkarahisar Anafartalar Anadolu Lisesi 301_300_001
93 HAVA İVECEN İbrahim Evren Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_005
94 MUSTAFA ERGÜL Nuribey İlkokulu 301_300_006
95 YALÇIN ELÇİÇEK Bozdoğan Halımoru Ortaokulu 301_300_003
96 RAHMİ DURAN Osman Attila İlkokulu 301_300_007
97 SÜLEYMAN SARIGÖL Gebeceler İlkokulu 301_300_004
98 ABDULLAH CEMAL TOLA Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_001
99 İLKNUR TUTUMLU Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_002
100 EŞREF ERTÜRK Osmangazi Anadolu Lisesi 301_300_007
101 MUSTAFA ÜNGÖR Sahipata İlkokulu 301_300_007
102 UĞUR TAKMAK Erenler Ortaokulu 301_300_003
103 TEMEL YILDIZ Büyükkalecik İlkokulu 301_300_003
104 AHMET AYDIN Afyonkarahisar Tobb Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_300_002
105 MÜBİN IRMAK Afyonkarahisar Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_001
106 SÜLEYMAN ORHAN Ekrem Yavuz Ortaokulu 301_300_003
107 OSMAN ÇÖLGEÇEN Değirmenayvalı İlkokulu 301_300_003
108 ARİF YILDIZ Merkez Toki Yatılı Bölge Ortaokulu 301_300_006
109 EMRAH ERDOĞAN Fethibey Ortaokulu 301_300_004
110 MURAT ETLİ Yavuz Selim İlkokulu 301_300_008
111 NEVZAT ÇAKAR Hamidiye Ortaokulu 301_300_004
112 İSA URHANOĞLU Atatürk İlkokulu 301_300_002
113 GÖKHAN BABACAN Afyonkarahisar Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_300_001
114 ÖMER YALINKILIÇ Süleyman Demirel Fen Lisesi 301_300_007
115 FİKRET TALHA ASLANTAŞ Merkez İmam Hatip Ortaokulu 301_300_006
116 BAHATTİN AKYÜZ Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_300_002
117 FAHRİ YALÇIN Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 301_300_004
118 ALİ ÇELİK Yunus Emre Ortaokulu 301_300_008
119 NECAN DÜNDAR Şemsettin Karahisari Ortaokulu 301_300_008
120 AHMET ALİ DALGALI Başmakçı Halk Eğitimi Merkezi 301_301_001
121 BÜNYAMİN ÇİNE Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İlkokulu 301_301_001
122 HASAN IŞIK Cumhuriyet İlkokulu 301_302_001
123 KENAN ONAY Atatürk İlkokulu 301_302_001
124 METİN KARAGÖZ Bolvadin Hasan Gemici Ortaokulu 301_303_001
125 MUSTAFA UYAR Dişli Atatürk Ortaokulu 301_303_002
126 HÜSEYİN BAHADIR DEMİREL Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 301_303_002
127 İBRAHİM BADAK Bolvadin Hasan Gemici Ortaokulu 301_303_001
128 HALDUN DEDE Bolvadin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_303_001
129 MEVLÜT ÖZDEN Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi 301_303_002
130 FATİH SÖNMEZ Bolvadin Anadolu Lisesi 301_303_001
131 NADİR HELVACI Bolvadin Mesleki Eğitim Merkezi 301_303_001
132 OSMAN KÖSEM Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 301_303_002
133 RÜŞTÜ ÇİLKAYA Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe 301_303_002
134 ELİF SUCU Bolvadin Sıddıka Metin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_303_001
135 SÜLEYMAN AKKOYUN Dipevler İlkokulu 301_303_002
136 LÜTFİ SIKI Kırkgöz Anaokulu 301_303_002
137 MUSTAFA KÖKSAL Yörükzade Ahmet Fevzi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_303_002
138 MEHMET LORCU Ceylan Emet İlkokulu 301_303_002
139 EBUBEKİR ERYILMAZ Hacı Ali-Meryem Birdane Ortaokulu 301_303_002
140 MEVLÜT İNCEKAYA Atatürk İlkokulu 301_303_001
141 UĞUR SARISABAN Gazi Ortaokulu 301_303_002
142 MÜSLÜM YILMAZ Derekarabağ İlkokulu 301_303_002
143 FERHAT YILMAZ Alkasan Ortaokulu 301_303_001
144 MÜMİN GÜMÜŞ Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 301_304_001
145 MUSTAFA EKİCİ Çay Halk Eğitimi Merkezi 301_304_001
146 HAYRETTİN ERDEM Çay Mesleki Eğitim Merkezi 301_304_001
147 YURDAER KOÇ Çay İmam Hatip Ortaokulu 301_304_001
148 MEHMET EMİN TİMURTAŞ Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_304_001
149 MEHMET AKİF TÜRK Çağlayan İlkokulu 301_304_001
150 OSMAN KIRIK Çay Halk Eğitimi Merkezi 301_304_001
151 FEYZULLAH DÜNDAR Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu 301_305_001
152 AHMET ÖREN Çobanlar Ortaokulu 301_305_001
153 CEYLAN KÖYLÜ Zafer İlkokulu 301_305_001
154 BİLAL KARAÇEŞME Çobanlar Halk Eğitimi Merkezi 301_305_001
155 EMRAH TİRYAKİ Göynük İlkokulu 301_305_001
156 SELÇUK KOLSUZ Atatürk İlkokulu 301_305_001
157 ALİ KIPIR Dazkırı Anadolu Lisesi 301_306_001
158 MEHMET ERTUĞRUL GÖLCÜ Dazkırı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_306_001
159 HACİ ASLAN AKÇE Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 301_306_001
160 MEHMET YEŞİLPINAR Dinar Anadolu Lisesi 301_307_001
161 OKAN ÖZKAN Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu 301_307_002
162 ALİ GÜNEŞDOĞAR Dinar Gevher Nesibe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_307_001
163 ŞEVKİ KARADENİZ Dinar Gevher Nesibe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_307_001
164 MURAT NAİL ÜNER Fatih Ortaokulu 301_307_002
165 MEHMET ÇETİN Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu 301_307_002
166 NEBATİ ÜSTÜNDAĞ Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu 301_307_002
167 OSMAN KİRAZ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_307_002
168 SAİD DUMAN Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu 301_307_001
169 GÜLTEKİN KOÇER Dinar Halk Eğitimi Merkezi 301_307_001
170 FAHRETTİN AYGÜNDÜZ Haydarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 301_307_002
171 BAYRAM GÜRBÜZER Emirdağ Anadolu Lisesi 301_308_001
172 VOLKAN KAYA Emirdağ Gülsüm Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_308_001
173 FATİH SULTAN MEHMET ÇELİK Perihan Kemal Çuna İlkokulu 301_308_001
174 TANER KARTAL Emirdağ Anadolu Lisesi 301_308_001
175 SERDAR BEYLİ Öğretmen Evi Ve Akşam Sanat Okulu 301_308_001
176 ÜSTÜN ABDÜLKERİMOĞLU Halk Eğitimi Merkezi 301_308_001
177 ZAFER ÖZBEY Evciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 301_309_001
178 MUSA AY Nedim Turan İlkokulu 301_309_001
179 RAMAZAN KOYUNCU Hocalar Çok Programlı Anadolu Lisesi 301_310_001
180 BAYRAM TAŞ Hocalar İmam Hatip Ortaokulu 301_310_001
181 İLKER TÜRKÖZ Yaylabağı Şehit Ahmet Öztürk Ortaokulu 301_311_001
182 ERKAN GÜMÜŞ Beyköy Ortaokulu 301_311_001
183 SAMET KULANTAŞ Döğer İmam Hatip Ortaokulu 301_311_001
184 YAKUP GÖZEL İhsaniye Anadolu Lisesi 301_311_001
185 AYDIN ERDOĞAN Muratlar Ortaokulu 301_311_001
186 YÜCEL YAŞAR Döğer İlkokulu 301_311_001
187 MUSTAFA SİVRİKAYA Karacaahmet İlkokulu 301_311_001
188 SERDAR SARI İscehisar İmam Hatip Ortaokulu 301_312_001
189 HAKAN EMREN İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi 301_312_001
190 ZAFER TANRIVERDİ Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_312_001
191 MUSTAFA KUTLU İscehisar İlkokulu 301_312_001
192 MEHMET AKİF TOPALOĞLU İscehisar Karamehmet İlkokulu 301_312_001
193 YAŞAR ÇELİK Kızılören Halk Eğitimi Merkezi 301_313_001
194 NEVİN YAVUZ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 301_314_001
195 MAHMUT TÜRK Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu 301_314_001
196 NURETTİN KARABINAR Akharım İlkokulu 301_314_001
197 RECEP ÇETİN Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi 301_314_002
198 ALP ESAT CANSEL Cumhuriyet Ortaokulu 301_314_001
199 HASAN AYDIN Sandıklı Yavuz Selim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_314_002
200 YUSUF ÖZTEKİN Sandıklı Hisar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_314_002
201 MUSTAFA ÖZKÖSE Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi 301_314_002
202 HİMMET SERBES Hatice Turan Anaokulu 301_314_001
203 UFUK TAŞBAŞ Sandıklı Öğretmen Evi Ve Akşam Sanat Okulu 301_314_002
204 ÜLFET BAŞTEPE Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 301_314_001
205 CEVDET AKKAYA Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_314_002
206 AHMET CEVİZ Sandıklı Yavuz Selim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_314_002
207 ALİ TURHAN Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_314_002
208 SAADETTİN HORZUM Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_314_001
209 MEHMET GÖNEN Kızık Mehmet Yaşar İlkokulu 301_314_001
210 KEZİBAN TÜRKEŞ Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_314_002
211 OSMAN GÖNÜLSEVEN Sandıklı Hüdai Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_314_002
212 MEVLÜT ARSLAN Mustafa Kemal Ortaokulu 301_314_001
213 İBRAHİM BIÇAKÇIOĞLU Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_314_002
214 ALİ OSMAN UTKU Miralay Reşatbey İlkokulu 301_314_001
215 CAFER ŞAHİN Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 301_314_001
216 SALİH BULUT Çiğiltepe Ortaokulu 301_314_001
217 EROL İLERİ Ali Çetinkaya Ortaokulu 301_314_001
218 AYLA BAHŞİ Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 301_314_002
219 YASİN DUMAN Miralay Reşatbey İlkokulu 301_314_001
220 EYYUB BAYRAK Tınaztepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 301_315_001
221 ALİ YÜKSEL 27 Ağustos Sinanpaşa Ortaokulu 301_315_001
222 ÜMİT ÖZPINAR Garipçe İlkokulu 301_315_001
223 HİLMİ FIRIN Tınaztepe İmam Hatip Ortaokulu 301_315_001
224 ALİOSMAN İŞLEK Sinanpaşa Halk Eğitimi Merkezi 301_315_001
225 SERKAN ÖZTÜRK Taşoluk Şehit Yunus Emre Aral İlkokulu 301_315_001
226 İBRAHİM DAĞDELEN 75. Yıl İlkokulu 301_316_001
227 MUSTAFA BOZKURT Yeşilçiftlik Ortaokulu 301_316_001
228 HÜSEYİN CAN TENŞİ Dereçine Ortaokulu 301_316_001
229 HÜSEYİN BERK Sultandağı Anadolu Lisesi 301_316_001
230 NACİ DİNÇER Dereçine İlkokulu 301_316_001
231 SULTAN UYSAL Kırca İlkokulu 301_316_001
232 HÜSEYİN AKARSU Atlıhisar İlkokulu 301_317_001
233 ERKAN GÖKTAŞ Şuhut Anadolu Lisesi 301_317_002
234 ARİF ÇALIŞIR Zaferyolu İlkokulu 301_317_002
235 MURAT KOSKU Akyuva Ortaokulu 301_317_001
236 YAKUP YILMAZ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 301_317_001
237 ESRA BÜYÜKGÜL Piri Reis Muhsin Düğüncü Anaokulu 301_317_002
238 AHMET FATİH SAYAR Şuhut Anadolu Lisesi 301_317_002
239 FATİH BAYKAL Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu 301_317_001
240 İCABİ DEMİRKAPI  Emirdağ Anadolu Lisesi  301_308_001
 

Top