Afyon 1 Şubesi
EBSAM

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Türkiye’de eğitimin kalitesinin artırılmasına katkı sunmak için çeşitli araştırmalar yapmakta, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. Eğitim-Bir-Sen bu çalışmaları ile Türkiye eğitim sisteminin kalitesinin artmasına ve eğitim sorunlarının çözülmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede, Türkiye eğitim sisteminin sorun alanlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi konusunda daha etkin çalışmalar yürütmek ve eğitim sistemine yönelik düzenli araştırmalar yapmak üzere, 2009 yılında Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) kurulmuştur. Merkez’de eğitim sisteminin sorun alanlarına yönelik araştırmalara ilaveten, eğitim çalışanlarının yaşadıkları sorunlara ilişkin araştırmalar ile toplumsal araştırmalar da yapmaktadır.