Afyon 1 Şubesi

EĞİTİM BİR-SEN ŞUBE DİVAN KURULU GENEL SEKRETER LATİF SELVİ’NİN TEŞRİFİYLE GERÇEKLEŞTİ

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube hafta sonu İl Divan Kurulu toplantısını Eğitim Bir-Sen Genel olarak Latif SELVİ'nin teşrifleriyle gerçekleştirdi. Toplantıya 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu, Temsilcileri, Kadınlar Komisyonu, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerine katıldı.

Divan Kurulu açılışı konuşmasında Mustafa Arslan, şube müdürlüğü görüşmelerinde bulundu. “15 Mayıs anlaşmamızı yaptık. Sendikamızdaki sitede en yüksek üyelerden oluşan şehirler. 5587 üyelerimizde görevdeyken tüm teşkilatımıza, 5587 canı yürekten kutluyorum. Okul, kurum ziyaretlerimiz merkez ilçede ve 17 ilçemizde devam ediyor. Şehrimizi karışıyor, okullarımızı adım adım, eğitim öğrencilerinin onu kesmeye başlayana kadar ziyaretlerimizi hızlandırmaya devam ediyoruz.” dedi.

Afyonkarahisar 1 No'lu askerde Selvi, kez daha genel yetkili olan olan Eğitim-Bir-Sen olarak memurlara hizmet verme yetkisi yüzde 70'e ulaş bir konfederasyon Programı şube, "Bu Divan başarımızla Avrupa'da, en fazla bir üniformalı şube Bu oran, her yerde 10 ile yüzde 30 arasında gerçekleştirilmiştir.” ada

Hiçbir başarının, başarının çözemediğini, ter dökmeden elde edilen eğitimleri vurgulayan Selvi'yi “Sıkıntılı süreçten, büyük emekler vererek bugünlere. Zirvede olmak önemli ama yeterli değildir. olan, zirvede kalıcıdır. Bunun için tasarlanacak planlamalarla sürdürülebilir olacaktır. Bizden alınan, taleplerin, uygun seçimlerin, yapılması gerekenlerin farkındayız. Eğitim öğretmenlerimizle tespit eden, önerilerle birlikte eğitime öğretime, çözümlemeler olarak, kazanımlara atanan yetkili sendikalarla, hiçbir zaman ulaşamadıklarımızla, yetinmeyemeyeceğiz, kazandırdıklarımızla yetinmedik. 'Her zaman daha var ve mümkün' anlayışıylayız hareket.” şeklinde konuştu.

Selvi, sendikacılıkta örgütlenme oranının sorunların azalmasıyla ters orantılıdır. Örgütlenme oranımız arttıkça sorunlar azalacaktır. Güçlü bir örgütlenmeyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bütün kamu görevlilerinin sorunu bizim sorunumuzdur. Şimdiye kadar birçok sorunun çözüme kavuşturulmasını sağladık. Bir hak ve özgürlük hareketi olarak, sorunları çözme çabamız, haksızlıkları giderme mücadelemiz devam edecek.” diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, paydaşların katılımına da imkân verecek şekilde acilen çıkarılması gerektiğini söyleyen Selvi, “Öğretmenlik, bir kariyer mesleği olarak öğrencilerin öncelikle tercih edeceği bir cazibeye kavuşturulmalıdır. Öğretmenlerin eğitim politikalarına katkı verebilmeleri sağlanmalı; yetişmesi, mesleğe girişi, eğitimi ve gelişimi özel olmalıdır. Eğitim çalışanları kronik sorunlardan arındırılmalı, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde, bölgelerarası eğitim-öğretim farklılıklarının azalması için mali destekleme yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Toplu Sözleşme çalışmalarına değinen Selvi, Toplu Sözleşme hususunda kamu çalışanlarının menfaatini esas alarak diğer konfederasyonlara bir çağrıda bulunduk. Kamu-Sen’den çağrımıza bir cevap var. Kamu çalışanlarının mali, özlük haklarında iyileştirme kazanım anlamında olumlu değerlendirme olursa kamu çalışanlarının yararına olur. Bu hususta Kamu-Sen’in cevabını değerli buluyoruz, dedi.

Sendikacılığın emeğin karşılığının alınması ve insanca yaşanabilir bir ortama kavuşmayı içerdiğini vurgulayan Selvi, şöyle devam etti:

"Oysa bir yerde insanların emeğine sahip olmayanlığısa, orada özgür bir toplumdan söz etmek mümkün değil. bir arkadaşımızla ilgilendiniz. Kararlılıkla mücadeleye devam ve kendileriyle ilgilendiniz. .''