Afyon 1 Şubesi

İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI

Eğitim Bir Sen Afyonkarahisar 1 Nolu şube okul işyeri temsilcileri ile 15.02.2024 tarihinde Emir Murat Özdilek Uygulama Otelinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya şube yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve işyeri temsilcileri katıldı.

Şube Başkanı Mustafa ARSLAN;

“Bir yol haritamız, yolculuk hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyor. Biz sadece özlük hakları ve ücret sendikacılığı yapmıyoruz. İnsan hak ve özgürlüklerini esas alan bir sendikayız. Özelde üyelerimizin, eğitim çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarını, genelde milletimizin ve insanlığın geleceğini dert edinerek sendikacılık yapıyoruz” dedi. 

“Bir taraftan haksızlıklarla, hukuksuzluklarla, gelir dağılımındaki adaletsizliği oluşturan ve besleyen sistemle mücadele ederken, diğer yandan mevcut kanunlar çerçevesinde üyelerimizin haklarını arama ve koruma kavgamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki, az sayıda bilgili, adanmış insanın öncülüğünde kitleler çağların akışını değiştirir. Öncelikle kendini yetiştirmiş insanlar tarafından yürütülen bir hareketin başarısız olması mümkün değildir.” 

Eğitim-Bir-Sen’in yaptığı çalışmalarla eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin, insanımızın nefes almasını sağlamaya çalışan, değer üretme kapasitesi, çözüm çeşitliliği ve eylem gücü yüksek bir sendika, sivil toplum örgütü olduğunun altını çizen Arslan, “Karanlık ve kirli oyunların oynandığı dönemlerde, söylem ve eylemlerimizle sivil itaatsizlik örnekleri sergiledik. Zor süreçlerde toplumun demokrasi ve insan hakları okulu hâline geldik. Zihniyet ve medeniyet inşası noktasında büyük roller üstlendik. Hak, emek ve özgürlük mücadelesiyle otuz bir yılı geride bıraktık. Gücümüzü üyelerimizden, milletimizden, hukukun evrensel prensiplerinden, maşeri vicdandan; kuvvetlinin haklı olduğu değil, haklının kuvvetli olduğu prensibinden aldık.

Mustafa ARSLAN, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun beklentileri karşılayacak bir içerikle yeniden ele alınması, kariyer basamakları sürecinde Anayasa Mahkemesi kararı sonrası gerekli düzenlemelerin yapılması, ücretli öğretmenlik garabetine son verilmesi, sorunlu yönetici atama yönetmeliğinin bir an önce değiştirilmesi, sıra tayinini de içeren kalıcı bir yer değişikliği sisteminin kurulması, eğitimcilere yönelik giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı düzenleme yapılması, öğretmen açığının kadrolu olarak kapatılması, ek ders esaslarındaki eşitsizlik ders ücretlerindeki adaletsizliğin giderilmesi, kadroya geçen öğretmenlere yer değişikliği hakkı tanınması, şube müdürlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilerek mali haklarının iyileştirilmesi, memur ve hizmetlilerin özlük haklarının geliştirilmesi, okulların bütçe sorununa çözüm bulunması, beklentiler karşılanıncaya, sorunlar çözülünceye kadar çalışmalarımız, çabalarımız, mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” 

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma da değinen ARSLAN, “İslam coğrafyalarından yükselen alevler, toz bulutları ve hedef gözetmeyen kan dökücü silahların sesleri arasında yükselen ölüm çığlıklarına, ölümler arkasından seslendirilen ağıtlara son vermenin en önemli ve öncelikli sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Mücadeleyi, inancımızın, medeniyetimizin verdiği insanlık ufkuyla yürütüyoruz. Eğitim-Bir-Sen’in kurucu değerleri; insanı, insanlığı, erdemi esas almayı kurumsal hedef ve hepimize kişisel görev olarak yüklüyor. Tam da bu yüzden, Suriye’de can pazarının ortasında kalan mazlum ve mağdurlara el uzattık. Kızıl emperyalist ve kapitalist Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım politikasına kör, sağır ve dilsiz olmadık, olmayacağız. ABD’ye ve evangelist tezgâhlara, teröre ve darbecilere verdiği desteğe karşı itirazımızı, isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz. Filistin’de/Gazze’de siyonist vahşete, işgale, soykırıma karşı direnişi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.