Afyon 1 Şubesi

ZİRVEDE KARARIN, YETKİDE İSTİKRARIN ADI: EĞİTİM-BİR-SEN

Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özgürlük alanlarının genişletilmesi için mücadele eden; mazlumun, mağdurun, masumun yanında yer alan, haksızlıkların giderilmesi, sorunların çözülmesi için çalışan Eğitim-Bir-Sen’e kurulduğu günden beri yönelen teveccüh, bu yıl da artarak devam etmiştir. 

 

Memur sendikalarının her yıl mayıs ayında tespit edilen üye sayılarının mutabakat metni sonuçlarına göre, Eğitim-Bir-Sen üye sayısını geçen yıla oranla 25 bin 250 artırmış, 421 bin 671 üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sendikası olarak zirvedeki yerini tahkim etmiştir. Genel yetkide 14. yılına giren Eğitim-Bir-Sen, istikrarlı adres olarak temsil ettiği yetkiyi, zirvede güven ve istikrarla kökleştirmiştir. 

 

Eğitim-Bir-Sen’in asıl vazifesi, eğitim çalışanlarının, üyelerinin mali, sosyal ve özlük haklarını kararlılıkla savunmaktır. Günü kurtarmak yerine geleceği garanti altına almayı hedefleyen hizmet sendikacılığının adresi Eğitim-Bir-Sen, üyelerine çeşitli hizmetler ve destekler vermekte, ihtiyaç duyulan her alanda ve her zaman üyelerinin yanında yer almakta, bu amaçla periyodik yayınlar, kitaplar yayımlamaktadır. Bununla beraber, Eğitim-Bir-Sen’i istikrarla büyüten takdir ve teveccühün asıl sebebi, millî iradenin yanında yer alması, medeniyet ve inanç değerlerine bağlı kalmasıdır. 

 

Kimden gelirse gelsin, haksızlığın karşısında durmak, hukuksuzluğun, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için gayret göstermek, vesayetin izlerinin tamamen silinmesi konusunda sorumluluk almak, sorunun değil çözümün parçası olmak, Eğitim-Bir-Sen’in eylem ve söyleminin temel ilkeleridir. 

 

Sendika olarak, kazanım elde etme, sorun çözme, iyi, güzel ve doğru çalışmalar yapma, mazlum ve mağdura el uzatma, nesiller yetiştirme hedefimizden sapmadan, medeniyet değerlerimiz doğrultusunda bir gelecek inşa etmek idealiyle yol açıyor, yol alıyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi kazanımlarla taçlandıran bir teşkilat olarak, dün olduğu gibi, bugün de çabalarımızın sonuç vermesi için gayret göstermeye, hak için, emek için, özgürlük için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

 

Hiçbir zaman kuruluş felsefemizden, amaç ve ilkelerimizden sapmadık. Yüz binlerce eğitim çalışanı, ülkemizin parlak istikbali için bilginin kılavuzluğunda, ilmin ışığında kalpten birleşerek, kalplerimizi birleştirerek bir olduk, bütün olduk. Aklımızı, emeğimizi, terimizi, ellerimizi hak, emek, özgürlük mücadelesinde birleştirdik. 28 Şubat sürecinde yaptığımız gibi, konuşmamız gereken zamanda susmadık; 15 Temmuz ihanetine karşı durduğumuz gibi, ayağa kalkmamız gereken yerde oturmadık, durmadık. İstiklal ve istikbalimiz için volkan olup patladık, nehir olup çağladık. 

 

Eğitim çalışanlarının gösterdiği teveccüh, Eğitim-Bir-Sen’in ülke ve millet sevgisine, bilgiye, anlaşma ve uzlaşmaya, akademik araştırmaya dayalı sendikacılık anlayışının ödüllendirilmesidir. Eğitim-Bir-Sen, manasız sokak çatışmaları, kavga ve gürültü ile anılan sendikacılık tutumu yerine,  akademik araştırmaya, sanatsal verimlere, hizmete, kültüre öncelik veren üslubuyla sendikacılıkta yeni, özgün bir modelin öncüsü olmuştur. Sorunların araştırılması, teşhisi ve çözüm önerilerine dayanan ama haklı olduğu davada da örgütlülüğünden kaynaklanan gücünü alanlarda göstermekten çekinmeyen Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığa yepyeni bir dil ve tarz kazandırmıştır. 

 

İddiası ve idealleri olan bir camia olarak, sayısal çoğunluğumuzun bize yüklediği tarihi, kültürel, vicdani sorumluluğumuzun hep bilincinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. 

 

Yetkide istikrar sağlamamızda, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara yolculuğumuzda, geçmişten günümüze yeri, teri ve emeği olan herkese; başta kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan olmak üzere genel başkanlarımıza, genel yönetim kurulu üyelerimize, şube başkanlarımıza, yönetim kurullarına, temsilcilerimize, yönetim kurullarına, kadın komisyonlarımıza, işyeri temsilcilerimize ve bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.